Вестник Земеделска техника бр.1

Вестник Земеделска техника бр.1


Вестник Земеделска техника бр.1

Изтегли

Темите на брой първи /670/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са растителна защита и земеделска техника.
Публикувано е интервю с инж. агроном Николай Роснев, зам. изп. директор на Българска агенция по безопасност на храните. Той обобщава постигнатото в областта на растителната защита за 2017 година – издадени разрешения за продукти, нови торове, извършени инспекции, проби за лабораторен анализ и др. Обособено е значението на „Бюлетин за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури” за земеделските стопани. Актуализиран и е и Списъкът на биологичните агенти, които могат да се прилагат в България. Най-честите проблеми в сектора са недостатъчния брой специалисти в областта на растителната защита, ниското заплащане и др. Обърнато е внимание на ролята на Деня на растителнозащитника.
Проф. д-р Вили Харизанова, декан на факултета „Растителна защита и агроекология” към Аграрния университет в Пловдив, представя накратко началото на растителната защита и първото честване на професионалния празник на растителнозащитника. Тази година той се организира от Българска агенция по безопасност на храните, Българска асоциация по растителна защита и Асоциация растително защитна индустрия в България и ще бъде отбелязан в Аграрния университет под мотото „Растително здраве: роля, значимост и перспективи”.
Доц. Катя Тренчева от Лесотехническия университет дава информация за обучението в професионално направление 6.2 „Растителна защита”, която се обособява като самостоятелна структура в края на 2003 г. Катедрата разполага с лаборатории по Ентомология и Фитопатология, богата колекция от хербаризирани болести и неприятели, съвременна микроскопска техника и др. Завършилите там се реализират успешно в областта.
Има информация за първия форум за плодове и зеленчуци InteliFresh, който ще се проведе на 16 януари в Стара Загора. Събитието събира представители на търговски вериги, международни търговци на пресни плодове и зеленчуци, лидери в хладилния транспорт, застраховането, спедицията и организацията на износа, финансисти и български фермери.
Материалът на Институт по зеленчукови култури „Марица” е за екологично управление и контрол на вредителите по доматите. Обърнато е внимание на производството на биопродукти, използването на нови пестициди, представени са предимствата и недостатъците на химическия и на биологичния метод за борба с вредителите. Посочени са основните болести и неприятели по доматите, алтернативни средства за борба за контрол на вредители при отглеждането на домати, както и биопродуктите, използвани за контрол на вредителите.
Има информация за фирма „Биоса” – представител за Европа на една от водещите в света фирми-производители на оптична и рентгенова техника за почистване и сортиране на семена, зърнени култури и други хранителни продукти. Продуктовата гама на фирмата включва високопродуктивни цветни, лентови и сортировачи за големи нужди, Х-Ray рентгенов детектор за чужди частици, машини за грубо и фино почистване на семена и зърнени култури и др.
Поместена е информация за Стоп Фрийз, продукт, който редуцира точката на измръзване на цитоплазмата и прави културите по-устойчиви на ниските температури. Посочени са ползите от употребата му, а на пазара се предлага от Тангра България.
В рубриката „Срещи с бъдещето” е поместена втората част на материали на д-р Иван Белоев от Русенския университет. Той разказва за участието на неговия екип в Shell Eco-Marathon, на който се проектират, конструират и състезават най-енергийно ефективните автомобили. Отборът участва с автомобил с водородно гориво в предварителния кръг в Истанбул и печели приза за най-добър дизайн. Предстои подготовка на трети прототип за участие в Лондон през юли.
Поместен е материал на гл. ас. д-р инж. Иван Мортев, проф. д-р инж. Георги Костадинов, доц. д-р инж. Цачо Присадашки за 40 години механизация на растителната защита. През 60-те години във връзка с кооперирането на земята в планинските и полупланинските райони възниква необходимостта от създаване на растително защитни машини. Така се създава пръскачка ПВ-200 за работа с животинска тяга. През 70-те години с развитието на лозарството и овощарството, се произвеждат вентилаторни пръскачки. Следва разработване на технология за опазване на лозята. Материалът ще има продължение в следващ брой.
В рубриката „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени.