Вестник Земеделска техника бр. 1

Вестник Земеделска техника бр. 1


Вестник Земеделска техника бр. 1

Изтегли вестник Земеделска техника бр. 1

Темите на брой първи /645/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са растителна защита и земеделска техника.
Поместено е поздравление от министъра на земеделието и храните Десислава Танева до растителнозащитниците по случай професионалния им празник и издаването на Справочник със списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита.
Публикувано е интервю с инж. агроном Антон Величков, зам. изп. директор на БАБХ. Той разглежда значението и историята на растителна защита в България, чието начало е поставено през 1896 година с указ на княз Фердинанд I. Инж. Величков обобщава постигнатото в областта на растителната защита за 2016 година и предстоящите инициативи за 2017 пред БАБХ.
Доц. д-р Ганка Баева от ИПАЗР „Н. Пушкаров” разглежда борбата с вредителите по земеделските култури. Пояснени са трите момента на необходимостта от борба – критериите за целесъобразност, избор на метод и средства за борба и определяне на оптималните срокове за нейното провеждане.
Проф. д-р Вили Харизанова, декан на факултета „Растителна защита и агроекология” към Аграрния университет в Пловдив, представя факултета, учебните програми, преподаватели, които работят в него, както и възможностите пред завършващите го.
Разглежда се механизираното земеделие през 2016 г., отразено на страниците на в. „Земеделска техника”. Текстът обобщава предлагани машини, технологии и препарати за изминалата стопанската година, отразява събития, мероприятия и научнопопулярни материали.
От бр. 23 2016 г. продължава статията на проф. Георги Костадинов и доц. Елена Видинова от ИПАЗР „Н. Пушкаров” за планирането на разходите за гориво в земеделието и енергоефективността на производството. С диаграми са посочени влиянието на условния размер на стопанството върху разходите и изменението на добива в зависимост от изпълнението на агротехническия срок на сеитба. Този материал отговаря на нуждите на земеделието от норми за разход на гориво.
В рубриката „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени.
Рекламите са на машини, торове, препарати, цялостно комплексно обслужване на фирми и др.