DSC_1

България е една от водещите страни в горскостопанско отношение


На церемония вчера в Лесотехническия университет е било присъдено почетното звание на висшето учебно заведение „Доктор хонорис кауза“ на д-р инж. Меглена Плугчиева .„България е една от водещите страни в горскостопанско отношение и това трябва да се казва на висок глас“, е заявила тя.

Церемонията ее официално открита от ректора на ЛТУ проф. д-р Иван Илиев, който е огласил решението на Академичния съвет за удостояването с високото почетно звание, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция по горите. В своята академична реч проф. Илиев е подчертал изключителния принос и заслуги на д-р инж. Плугчиева за укрепване и издигане авторитета на лесотехническото образование наука и горскостопанска практика.

Инж. Григор Гогов, изпълнителен директор на Агенцията по горите е поздрави д-р инж. Плугчиева и е подчертал, че високият приз е свидетелство за неоценимия й принос за хармонизиране на българското законодателство с това на ЕС в областта на земеделието, горското стопанство, природната среда, както и за старта на реформата и преструктурирането на горския отрасъл в България.

Д-р инж. Меглена Плугчиева е поздравила лесовъдската аудитория по случай Седмицата на гората и е подчертала, че целият ѝ живот е свързан с гората, с лесовъдството и горската политика. „Българското лесовъдство и горскостопанска наука и практика са наистина на едно много високо ниво и получават това признание в чужбина, за съжаление недостатъчно у нас“, е допълнила тя. „Сигурна съм, че приносът на България в европейски план и особено за създаване на обща европейска политика е не само потенциал, но и една реална възможност“.