ПН-98

Борба с киселите почви


Своите нови продукти ПН-98 и ПП-76 предлага на земеделските стопани Свилоза АД, чрез основното си дъщерно дружество Свилоцел ЕАД. Тези почвени подобрители за неутрализиране на кисели почви имат основна съставка гранулиран калциев карбонат. Той се използва като мелиориращ материал при кисели почви или такива с тенденция към вкисляване. За да се избегне това, е необходимо регулярно варуване, въз основа на стойностите на рН на почвения разтвор и отчитане на съдържанието на хранителните елементи, хумуса, алуминия и магнезия. Чрез варуването се постигат по-добри добиви и се получава екологосъобразна продукция.

Продуктите са с качества на комплексен мелиорант за кисели почви, с висок, неутрализиращ вредната киселинност ефект и са екологично чисти. ПН-98 и ПП-76 могат без ограничение да се ползват в класическото земеделие и в производството на биопродукти. Подходяща добавка са при създаване на почвено–торфени смеси за различни растителни и дървесни видове и компостиране.

В почвения подобрител ПП-76 се съдържат калциев карбонат и добавки от  зелена луга и дървесна пепел, които допринасят за внасяне на хранителни елементи като калий, сяра, магнезий и микроелементите желязо, мед и бор, придаващи подхранващ ефект.

Калциевият карбонат, получен по химичен път, е основна съставка и има много по-голям неутрализационен потенциал от природния. ПН-98 и ПП-76 се предлагат и под формата на гранули и са перфектни за влагане. Все повече нараства употребата им в земеделието с цел запазване и повишаване плодородието на почвите.

Почвените подобрители ПН-98 и ПП-76 са съвременно решение за модерното земеделие в България.

По материали на Свилоза