храна

Без хранителни инциденти преминаха Коледните и Новогодишни празници


Унищожени са близо 4 тона храни

Коледните и Новогодишните празници преминаха без сериозни хранителни инциденти. Българската агенция по безопасност на храните е извършвала проверки по време на всички празнични дни. Направени са над 2800 проверки. По време на инспекциите са установени и насочени за унищожаване близо 4 тона храни от животински произход (основно заради изтекъл срок на годност или липса на документи за произход). Един обект е спрян от експлоатация, съобщиха от БАБХ.

В резултат на констатирани нарушения са издадени 48 предписания и са съставени 44 акта за установяване на административно нарушение. Най-честите нарушения са нерегламентирана продажба на храни (предимно от животински произход) и липса на  документи, доказващи произход и качество, предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неспазване на условията и сроковете на съхранение, несъответствия по сградов фонд и оборудване в обектите, както и некоректни или нередовно водени записи, документиращи действията на бизнесоператорите за гарантиране на безопасността на храните.

Едновременно с тези проверки БАБХ съвместно с МВР, НАП и други институции е извършила 402 проверки. Междинните резултати показват, че до този момент са връчени 11 предписания и 22 акта за установяване на административни нарушения. Спрени от реализация и насочени за унищожаване са над 16 тона храни от животински произход.